KONTAKT

ABECE, s.r.o.
Vlkanovská 101
976 31 Vlkanová
tel / fax:
048 412 35 99
e-mail:
cernak@abecesk.com
mobil:
0907 598 432 ( konštrukcia, oceňovanie,technológia)

 

Čo ponúkame
Výroba na vertikálnom obrábacom centre MCV 757 Quick (sys. HEINDENHAIN)

posuv v osi x......................................754
posuv v osi y......................................500
posuv v osi z.......................................550


-konštrukčné práce-nástroje, prípravky, upínacie zostavy a pod.
-technologické práce-tvorba cien,  CNC programovanie ( z výkresovej dokumentácie, alebo podľa   CAD súborov)
-spracovanie technologických podkladov pre výrobný program podľa požiadaviek zákazníka, vrátane výberu strojného a softvérového vybavenia
-zaškolenie obsluhy
-finančné poradenstvo a služby súvisiace s výrobou na CNC obrábacích centrách.